Elia

Wahadło Foucaulta

Wahadło Foucaulta - Umberto Eco Z jednej strony można się setnie ubawić, z drugiej strony wiem dobrze, że nic już nigdy nie będzie takie samo. Tym bardziej ja.

Teraz czytam

Fikcje
Andrzej Sobol-Jurczykowski, Stanisław Zembrzuski, Jorge Luis Borges
Jonathan Strange i pan Norrell
Susanna Clarke, Małgorzata Hesko-Kołodzińska
Przejrzystość zła
Jean Baudrillard
Szaleństwo i literatura Powiedziane, napisane
Michel Foucault
Współczesne tendencje przekładoznawcze
Alicja Pisarska, Teresa Tomaszkiewicz