Elia

Jak Proust może zmienić twoje życie

Jak Proust może zmienić twoje życie - Alain de Botton, Wacław Sadkowski Spłaszczenie i zbanalnienie powieści Prousta przez wyciągnięcie z niej wniosków, które można było równie dobrze wyciągnąć z paru (wielu) innych powieści. No, nie wiem, nawet mnie to nie zirytowało, bo nigdzie nie było tam nieprawdy, tylko same truizmy i klisze. Lepiej porozmawiać o Prouście z kimś bystrym.

Teraz czytam

Fikcje
Andrzej Sobol-Jurczykowski, Stanisław Zembrzuski, Jorge Luis Borges
Jonathan Strange i pan Norrell
Susanna Clarke, Małgorzata Hesko-Kołodzińska
Przejrzystość zła
Jean Baudrillard
Szaleństwo i literatura Powiedziane, napisane
Michel Foucault
Współczesne tendencje przekładoznawcze
Alicja Pisarska, Teresa Tomaszkiewicz