Elia

Językoznawstwo

Językoznawstwo - Tadeusz Milewski Po prostu podręcznik, tyle tylko, że trochę już przestarzały. Ale z drugiej strony, jak odświeżające jest zobaczyć Chomsky'ego potraktowanego jednym czy dwoma zdawkowymi zdaniami! (gorzej kiedy trzeba się tego uczyć)

Teraz czytam

Fikcje
Andrzej Sobol-Jurczykowski, Stanisław Zembrzuski, Jorge Luis Borges
Jonathan Strange i pan Norrell
Susanna Clarke, Małgorzata Hesko-Kołodzińska
Przejrzystość zła
Jean Baudrillard
Szaleństwo i literatura Powiedziane, napisane
Michel Foucault
Współczesne tendencje przekładoznawcze
Alicja Pisarska, Teresa Tomaszkiewicz