Elia

Gomorra

Gomorra - Roberto Saviano Ja: Roberto Saviano Włoch z Neapolu: w każdym kraju są źli ludzie Moja kawa, twoja kawa. Taka rozmowa.

Teraz czytam

Fikcje
Andrzej Sobol-Jurczykowski, Stanisław Zembrzuski, Jorge Luis Borges
Jonathan Strange i pan Norrell
Susanna Clarke, Małgorzata Hesko-Kołodzińska
Przejrzystość zła
Jean Baudrillard
Szaleństwo i literatura Powiedziane, napisane
Michel Foucault
Współczesne tendencje przekładoznawcze
Alicja Pisarska, Teresa Tomaszkiewicz